Türk Spor Kültürü
11 Temmuz 2022 11:26

      Bu hafta ki yazımızda spor kültürünün ülkemizde neden gelişmediğinin ve gelişime neden açık olmadığını inceleyeceğiz. Hepinize iyi okumalar dileriz.

      Dünyanın en kapsamlı sözlüğü kabul edilen Oxford sözlüğüne göre kültür; “Tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü.” 1 Daha önceki yazılarımızda spor ve egzersiz 2 hakkında görüş ve fikirlerimizi belirtiğimiz gibi spor bir kültür aracıdır. Sporun kalitesini arttırmak için amaç ve hedefleri belirlenmeli. Belirlenen amaçlar için bilimsel dayanağı olan planlar ile ilerlenmeli. Oluşan bu temel üzerine toplumumuzu yansıtan bize ait olan kültür ile harmanlanmalı ki toplumumuzun tamamını kapsasın. Suni olarak üretilmiş ve dışarıdan dayatılmış bir kültür olmamalı ki Türk Sporu bilinçli ve başarılı olsun.

      Tam bu noktada Oktay Sinanoğlu’nun ülkemizdeki kültür için tanımlaması çok önemlidir: “Bir millet her nesilde yeniden doğar yani bir milleti yaşatan binlerce yıllık kültürüdür. Kültür, Hakkâri de bale yapmak değildir. Kültür, arada bir konsere gidip hava atmak değildir. Çağdaşlık, Moda'nın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde (her sömürü ülkesinde) böyle sahte aydın sınıf yetiştirilmiştir ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi halkından tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tiplerdir.”

      Her nesilde yeniden doğuyoruz. Büyüyor ama gelişip ilerleyemiyoruz. Türk gençlerimizin kaybolmaması için spor yapmaya teşvik etmeliyiz. Başarıları ile gururlanmalı, istikrarı sağlamalıyız. Bunlar için takip etmemiz gereken adımlar çağdaş medeniyetlerin izlediği adımlar olmalı. Azim ve çalışma ile bu adımlara yönelmeliyiz. Bunun için:

      Bunlardan baştan üç tanesi ana, diğer ikisi ise tamamlayıcı özelliklerdir.

     Türk sporunun geleceği için bir amaç belirlenmeli.
     Belirlenen bu amaç için hedefler koyulmalı.
     Hedeflerin işleyebilir ve ulaşılabilir olması için bilimsel planlar oluşturulmalı.
     Planların uygulanabilir olması için kalifiyeli ve özverili antrenörler yetiştirilip liyakatli bir şekilde yerleştirilmeli.
     Kısa vadede gelişim ve başarı beklenmemeli.
     Başarı için sabırlı olunmalı, sporcu ve antrenörlerimiz baskı altına alınmamalı.

      Buraya kadar ki işleyişin üstüne bir çatı örülmeli ve bu çatı Türk Spor Kültürü olmalı. Anadolu topraklarından çıkmış bize ait olan idealist Türk sporcularını yetiştiren bir kültür olmalı. Yapacaklarımızın her şey zihnimizin içinde önceliğimiz istemek olsun. Gerisi ufak adımlar ile gelecektir.

      Unutulmamalı ki sporun bir kültür olduğu ve bunun için yapmamız gereken bilinçlenmek ve bilinçli kişiler olup bilinçli bir nesil yetiştirmektir. Bilinçli gençler için onlara imkân vermeli ve idealler kazandırmalıyız. Böylece ahlaklı ve sorgulayan sporcu bir Türk gençliği yetiştirebiliriz.”

     Sorgulayacağınız sağlıklı bir hafta olması dileğiyle. İyi haftalar olsun, esen kalın.

1 https://languages.oup.com/google-dictionary-tr-en/ Erişim Tarihi:25.06.2022

2 https://www.studyooniki.com/spor-ve-egzersiz.html Erişim Tarihi:25.06.2022