Temel Motorik Özellikler
03 Temmuz 2022 12:10

      Temel motorik özellikler belirgin olup, kısmen bağımsız motorik öğelerdir. Yani bu özellikler kişinin yaşamında hiçbir şekilde antrenman yapılmasa da tamamen doğal bir değişme sürecinde gelişir. Örnek: Kuvvet, antrenman söz konusu olmadan vücudun gelişimine paralel olarak 25-40 yaşına kadar gelişir.

      Beden egzersiz yapmak, beslenmek ve en önemlisi adapte olmak için oluşturulmuş mekanizmalar birliğidir. Yaptıklarımızdan ve yediklerimizden sorumlu olduğumuzu sorun yaşadığımız zaman farkına varıyoruz. Tükettiğimiz besinler sindirim türlerine ve üretim süreçlerine göre ayrılmaktadır. Yağlarda bunlardan biridir. Günümüzde ki yağların çoğunluğu endüstriyelleşmiş veyahut sentetik olarak üretilmiştir.

      Dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve beceri gibi motorik özelliklerden, insan motoriğinin genel fonksiyonları niteliğinde olup, bu özellikler olmadığı takdirde insanın kendi kendine yaşamasına olanak yoktur. Bu özelliklerin geliştirilmesi; somut bedensel faaliyetlerin, yani antrenmanlarda belirlenerek uygulanan motorik spor hareketlerinin verecekleri “uyaranlardan” ayrı düşünülmez. Bir başka deyişle, düzenli bir şekilde gelişim uyaranlarını verebilmek ve temel motorik özelliklerin gelişimini etkilemek için spor alıştırmaları dışında başka herhangi bir olanak yoktur. 1

      • Motorik özellikler ancak sportif yüklenmelerle geliştirilebilir.
      • Temel motorik özelliklerin içeriksel yapısını önem sırasına göre 5 yazıda inceleyeceğiz.

      Bunlardan baştan üç tanesi ana, diğer ikisi ise tamamlayıcı özelliklerdir.

     1. Kuvvet,
     2. Dayanıklılık,
     3. Sürat,
     4. Esneklik (Hareketlilik),
     5. Beceri (Koordinasyon).

      • Birleşik motor özellikleri üç başlık altında toplanmaktadır.

     1. Çabuk Kuvvet,
     2. Kuvvette Devamlılık,
     3. Süratte Devamlılık

Her hafta bir motorik özelliği inceleyeceğimiz yazımızda görüşmek dileğiyle, esen kalın.

1 Prof.Dr. Mehmet Günay, Prof. Dr. Kemal Tamer, Doç Dr. İbrahim Cicioğlu, Doç Dr. Erdinç Şıktar, Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçüm Testleri, Gazi Kitabevi, Ankara Eylül 2019, s.51-53.