Mustafa Kemal ve Spor
15 Mayıs 2022 19:23

      Spora; eğitim-kültür olarak analiz edip inceleyen Mustafa Kemal birçok nutuğunda, halka seslenişinde Türk gençliğinin kültür ve eğitiminin önemini her daim belirtip yeni bir sosyete oluşturulmalı oluşan bu sosyetede muhakkak ki spor ile beden eğitimi sağlamlaştırılmalıdır demektir.

      “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”

      “Parasızlığın umutsuzluk yaratmaması gerektiğini, ülkemizin örgütlü spor faaliyetlerine başlamasının yeni olduğunu, ülkeyi kurtarmak için Anadolu'ya ayak bastığında hiç parası bulunmadığını ve başarıya ulaştıkça maddi zorlukların kendiliğinden çözüldüğünü ifade etmiştir ve Gürbüz ve Yavuz evlatlar isterim. Bunu görmezsem hakkınızdaki itimadımı yitirirsiniz.” 1 demiştir.

      Öngörüsü ve zekâsı ile spor için çıkarttığı “Beden Terbiyesi Kanunu” 1938 yılında kabul edilen kanun maalesef ki Mustafa Kemal’in hayatını adadığı devrimler gibi Beden Terbiyesi devrimi de tarihin tozlu raflarına kaldırıldı.

      Efendiler! Dünyada spor hayatı, spor âlemi çok önemlidir. Bu kadar önemli olan spor hayatı, bizim için daha önemlidir. Çünkü ırk sorunudur. Irkın iyileştirilmesi ve rahatlığı sorunudur. Ayıklama sorunudur ve hatta biraz da uygarlık sorunudur. Ben bu noktaları size ayrı ayrı açıklamak istemiyorum. Yalnız ben size millette, memleket evlâdında, gözümde sporculuğun ne kadar önemli olduğunu açıklamak için şunu diyebilirim: Kutsal vatanı, Türk milletinin yüksek şeref ve yararını savunan ordudur. Bundan daha önemli, daha büyük bir dayanak noktası düşünülmüş müdür? 2

      Yüce Türk Ulusunun Büyük Atatürk’ü genç Türkiye Cumhuriyeti’nin nöbetçileri olan Türk gençlerine Ebedi istirahatgahı olan Anıtkabrindeki mozolenin solunda bulunan vasiyetini bırakmıştır. Türk gençlerinin bedenleri için terbiyesi, zindeliği ve sağlığını düşünüp sürdürülebilir bir bedene sahip olmalarını istemekteydi. Nurlar içinde uyu Büyük ATATÜRK. Esen kalın, iyi pazarlar.

1 Atabeyoğlu, Atatürk ve Spor, Hisarbank Kültür Yayınları, İstanbul 1981, s.146.

2 https://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/turk-sporculari-ile-bir-konusma, Erişim 25.02.2022