Fitness Endüstrisi
20 Mart 2022 09:27

      Bu hafta Fitness sistemini ve gelişimi ile oluşan algıyı irdeleyeceğiz.

      Fitness kelime anlamı olarak sağlık ve zindeliktir. Lakin ilerleyen satırlarda göreceğimiz gibi sağlık ve zindelikten daha çok para ve üye kazanımı üzerine oturtulmuş bir sistemdir. FİTNESS: Frequency (Tekrar-Sıklık), Intensity (Yoğunluk), Time (Zaman), Nutrition (Beslenme), Equipment (Teçhizat-Ekipman), Safety (Güvenlik-Emniyet), Stretching (Esneme-Germe) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan uluslararası kabul edilen bir kelimedir. Her bir harfinin aslında sadece ad olarak var olduğunu büyük Fitness merkezlerine giden her insan fark etmiştir. Milyon dolarlarca yatırım yapılarak açılan Fitness merkezleri dünyada ve ülkemizde üyeleri sömürmek, bilinçsiz egzersizlerin yapıldığı, sakatlanma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir.

      Fitness dünyada büyük bir endüstridir. 2021 yılında 60 Milyonu geçen üye sayısı, 100 Milyar $ aşan cirosu ile ve yıllık geliri 35 Milyar $ olan Amerika’nın en büyük endüstrileri arasındadır. 1

      Avrupa’da ise durum şöyle: 2020 yılında 54.8 Milyonu geçen üye sayısı, 18.9 Miyar € aşan geliri ile, 62.775 kulüp sayısı ile büyük bir endüstridir.2

      COVİD-19 öncesi Almanya 11.7 Milyon, Birleşik Krallık 10.4 Milyon, Fransa 6.2 Milyon İtalya 5.5 Milyon, İspanya 5.5 Milyon ve Türkiye 2.1 Milyon üyeye sahip olan bazı Avrupa ülkeleridir.3

      Daha fazla sayılara sizi boğmak istemiyorum lakin durumun vahametine varabilmek adına bunları bilmemiz gerekli. Fitness endüstrisi vizyon olarak belirlediği kelimelerin çok uzağında üyelerini sömürmek ve tek düzen bir sistemde insanlara egzersiz yapmak üzerine kurulmuştur.

      Büyük salonlara gittiğinizde gelişiminiz için önemi olmayan kas gruplarının birçok farklı açısında aletler ile size antrenman programları oluşturma zorunluluğu veriliyor. Vücut ağırlığı ile bedenlerimizin sınırlarını ölçmeliyiz Fitness endüstrisinin belirlediği aletler ile değil. Karlı ve soğuk bir pazar gününde esen kalın.

1https://www.ihrsa.org/publications/the-2021-ihrsa-global-report/, Erişim:19.03.2022

2https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/consumer-business/European%20Health%20and%20Fitness%20Market_Reportauszug%202021.pdf/, Erişim:19.03.2022

3https://www.europeactive.eu/news/out-now-european-health-fitness-market-report-2020 /, Erişim:19.03.2022